sitemap    

Stammenoorlog bedreigt KNBSB

Binnen de honkbalbond (KNBSB) dreigt een stammenoorlog over de nieuwe voorzitter. Een commissie van wijze mannen stelt Henk Michels kandidaat, de clubs Kinheim en Neptunus willen dat Theo Reitsma de hamer weer oppakt. De clubs mogen 18 april op de bondsraadvergadering hun voorkeur kenbaar maken.
Auteur: RedactieGeplaatst op: 10-04-2000, 10.00 
De commissie van wijze mannen onder leiding van Ron Jaarsma, hoofdsponsor van HCAW, heeft een ploeg onder leiding van Michels bereid gevonden het bestuur van de KNBSB te vormen. Michels (1940) was tien jaar voorzitter van bsc Heiloo (1978-88). Tot twee jaar geleden was hij voorzitter van de raad van bestuur van Niehe en Lancée Registeraccountants.
In zijn college krijgt Willem Hulsenbeck (59) de post commerciële zaken, Marlies Struyvé topsport en Dick Mos breedtesport. De naam van de secretaris/penningmeester wordt pas op de vergadering bekendgemaakt omdat de kandidaat zijn andere belangen dient af te stemmen op zijn bestuursfunctie bij de KNBSB. Theo Hijzelendoorn is ook bereid toe te treden maar pas na terugkeer, over drie maanden, in Nederland.
De ploeg-Michels is evenwel uitsluitend bereid zich kandidaat te stellen indien er geen tegenkandidaten zijn. Die zijn er wel. Op verzoek van Kinheim en Neptunus heeft Theo Reitsma zijn eigen ploeg geformeerd. "Die voordracht moet van tafel", aldus Jaarsma, "anders is de ploeg-Michels geen kandidaat."

Jaarsma had 11 maart een nieuw bestuur moeten presenteren. Die opdracht had hij 4 december van de bondsraad gekregen. "Dat is mij niet gelukt in die 14 weken", zegt Jaarsma. Daarop dienden Kinheim en Neptunus 11 maart een motie in waarin ze de vrijheid namen zelf naar een nieuw bestuur op zoek te gaan.
Jaarsma: "Ik ben er alsnog in geslaagd een bestuur samen te stellen. Een sterke ploeg die kwaliteit en continuïteit garandeert. Die gebouwd is op een fundering en niet op drijfzand. Nu ik deze ploeg gevonden heb, moeten Kinheim en Neptunus hun eigen kandidaat terugroepen. Tenslotte is de crisis ontstaan door het vertrek van Reitsma." Reitsma vertrok in oktober als voorzitter na een verschil van mening over het topsportbeleid. De bestuursleden Van Zetten en Van Bemmel verklaarden zich solidair met hem. Het bestuurslid topsport Van 't Klooster, met wie Reitsma c.s. in botsing kwam, verdween in december uit het bondsbestuur. Sindsdien vormen Struyvé en Mos een tweehoofdig bestuur.
"De bal ligt bij Kinheim en Neptunus", aldus Reitsma. "Ik heb op hun verzoek een ploeg samengesteld. Die clubs moeten zeggen wat ze willen." Peter Jager (Kinheim) en Frans van Aalen (Neptunus) zeggen zich te willen beraden over de kandidatuur van Michels.

Naast de bestuursvoordracht presenteert de commissie van wijze mannen een beleidsplan tot en met de olympische spelen van 2004 in Athene. De commissie constateert vele knelpunten die voortvloeien uit een te laag ambitieniveau in alle geledingen van de bond. De commissie kiest voor de opzet van een vijfhoofdig bondsbestuur die als een raad van toezicht voeling houdt met de drie actiebesturen: topsport, breedtesport en competities. De topsport heeft als hoofddoel voor de nationale honkbalploeg een plaats bij de laatste vier in Athene en de laatste zes voor de vrouwensoftbalploeg. Voorts wordt als eerste aanzet naar een Europese competitie gestreefd naar een Belgische inbreng in één van de topsportklassen.
De breedtesport heeft als taak het bevorderen van de ledengroei tot 29.000 (is momenteel 24.000) in 2004. Ieder geregistreerd lid heeft het recht op tenminste 20 officiële speeleenheden (= wedstrijden) per seizoen. Daarmee wordt de KNBSB de eerste bond met een speelgarantie voor zijn leden.

Meer headlines